Pochod finanční stráže RČS
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Mapy:
Fotogalerie:
Vaše názory:
Vítejte na stránkách Pochodu Finanční Stráže RČS 2018

Název pochodu: Pochod finanční stráže RČS II. ročník

Příspěvek na organizaci: 550,- Kč


Termín pochodu: 6. 7. 2018
od 8.00 hodin

Trasa pochodu: cca 17 km a 26 km


Start a cíl pochodu: Areál SOU Dolní Lipka

Pochod je věnován jejím zaměstnancům, kteří sloužili na území první republiky a převážně v předválečných letech strážili její hranice s puškou v ruce samostatně a později v řadách jednotek Stráže obrany státu. Pořadatelem pochodu je Východočeský spolek celních veteránů v Horní Lipce pod záštitou Pardubického kraje.

 

Aktuální informace:

2. ročník Pochodu finanční stráže se bude konat 6. 7. 2018 

   Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se na pozvání Východočeského klubu celních veteránů uskutečnila na Horní Lipce pracovní schůzka se zástupci Pochodnického spolku Lanškroun. Předmětem jednání bylo vyhodnocení spolupráce při 1. ročníku Pochodu Finanční stráže a zahájení příprav na 2. ročník. Pochodnický spolek byl zastoupen kolegy Robertem Čadou, Romanem Vasserbauerem a Tomášem Minaříkem, za celnické veterány se jednání zúčastnili Bohumil Brandejs a Ladislav Brůha.

   Nejprve jsme se krátce zabývali hodnocením letošního premiérového ročníku, který až na drobné nedostatky, považujeme za velmi zdařilý. Poté už následovala diskuze k organizaci druhého ročníku. Dohodli jsme se na podobě medailí, stužek, dekretů, zajištění občerstvení a ubytování účastníků atd. Reagovali jsme také na připomínky účastníků premiérového ročníku a pozměnili jsme návrhy tras pochodu tak, aby procházely více volným terénem podél státní hranice s Polskem a méně po silnicích. Rušíme také speciální  trasu pro kategorii veterán. Účastníkům budou nabídnuty dvě  trasy, jedna v délce cca 17 km a druhá cca 26 km. Je pouze na zvážení účastníků, kterou trasu si bez ohledu na věk vyberou. Pořadatelé umožní milovníkům cyklistiky, aby absolvovali některou ze zvolených tras i na kolech.

  Účastníci schůzky si rozdělili konkrétní úkoly k zajištění pochodu, dohodli se na termínu spuštění registrace účastníků a aktivaci webových stránek, na kterých Vás budeme od 1. 1. 2018 průběžně informovat o stavu příprav pochodu a dalších aktualitách.

  Vzhledem k blížícímu se závěru roku, bychom chtěli všem příznivcům turistických pochodů popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků. Do roku 2018 pak především pevné zdraví a mnoho krásných a pohodových turistických kilometrů.

   Těšíme se nashledanou 6. 7. 2018 na startu 2. Pochodu Finanční stráže ve Středním odborném učilišti v Králíkách – Dolní Lipce.

Za Východočeský klub celních veteránů

      Ladislav Brůha, místopředseda