Pochod finanční stráže RČS
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Mapy:
Fotogalerie:
Vaše názory:
Vítejte na stránkách Pochodu Finanční Stráže RČS 2020

Název pochodu: Pochod finanční stráže RČS IV. ročník

Příspěvek na organizaci: 550,- Kč


Termín pochodu: 31. 10. 2020
od 8.00 hodin

Trasa pochodu: cca 12, 17 km a 27 km


Start a cíl pochodu: Areál SOU Dolní Lipka

Vážení účastníci pochodu, přátelé a kamarádi,
při organizaci pochodů bylo vždy našim prvořadým cílem Vaše zdraví a spokojenost. Jsou to hodnoty a priority, které jsme jako Pochodnický spolek vždy upřednostňovali před zájmy ostatními. S ohledem na skutečnost, že lze jen velmi obtížně predikovat budoucí vývoj možného stavu rozhodli jsme se po zralé úvaze,  kdy jsme vzali v potaz i veškeré okolnosti související s organizací a nákazou COVID 19, přesunout Pochod mezi hrady na 17. 10. 2020 a Pochod finanční stráže na 31. 10. 2020.
Děkujeme Vám všem za pochopení.
Byli bychom rádi, kdybyste využili náhradní říjnové terminy a pomohli nám podpořit ostatní spolky. Pokud se rozhodnete, ze nevyužijete náhradní říjnový termín, bude Vám Váš příspěvek na základě žádosti podané do 15. 6. 2020 vrácen.
Váš Pochodnicky spolek

 

Pochod je věnován jejím zaměstnancům, kteří sloužili na území první republiky a převážně v předválečných letech strážili její hranice s puškou v ruce samostatně a později v řadách jednotek Stráže obrany státu. Pořadatelem pochodu je Východočeský spolek celních veteránů v Horní Lipce pod záštitou Pardubického kraje.

Vážení příznivci Pochodu Finanční stráže RČS,

nejprve bychom Vám chtěli popřát úspěšný rok 2020, zejména hodně zdraví, spokojenosti, nezbytnou dávku štěstí a svižný krok.

A nyní už několik úvodních informací k  připravovanému 4.ročníku Pochodu Finanční stráže, který se tentokrát uskuteční v sobotu 20.6.2020. Při volbě termínu jsme zohlednili připomínky účastníků, že původní červencový termín zasahuje do začátku dovolených.

Na pracovní schůzce zástupců Východočeského klubu celních veteránů a Pochodnického spolku došlo k dohodě o trasách pochodu, z nichž delší měří cca 27 km, kratší cca 17 km. Bude připravena ještě jedna varianta kratší trasy, kterou bude možno absolvovat i s kočárkem a měla by měřit cca 12 km. Volbu kratší trasy bude možno provést přímo v místě startu pochodu. Podrobnosti najdete pod odkazem mapy na stránkách PS. Rovněž byl odsouhlasen vzor stužek a medailí.

 

Ubytování účastníků bude zajištěno od pátku  od 16.00 hodin do neděle  do 9.00 hodin v místě startu ve SOU v Dolní Lipce. Cena za 1 nocleh je 350,- Kč , kapacita je 40 lůžek. V případě vyčerpání kapacity, máme rezervované ubytování v bývalém objektu celní správy v Prostřední Lipce pro dalších 35 osob. Případné požadavky na delší dobu ubytování je třeba individuálně projednat, kontakt l.bruha@centrum.cz nebo 603598891.

Pro příznivce bezplatného ubytování ve vlastních stanech, bude připravena travnatá plocha a budou moci využít sociální zázemí v objektech SOU.

Ve stejném časovém rozsahu jako ubytování, bude zajištěno také stravování a občerstvení. Konkrétní nabídku jídel a nápojů, včetně orientačního ceníku, zveřejníme v některém z dalších příspěvků.

Na pátek opět připravujeme oblíbený seznamovací večer s hudebním doprovodem celnické kapely KONTRABAND.

Každý účastník pochodu dostane i při letošním ročníku bezplatně igelitovou tašku s logem pochodu.

Namísto tradiční sklenice připravili pořadatelé pro letošní ročník džbánek 0,3 l s logem pochodu, který je možno objednat při registraci. Cena za 1 kus je 45,- Kč.

                                   Za radu Východočeského klubu celních veteránů

                                   Ladislav Brůha, místopředseda