Pochod finanční stráže RČS
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Mapy:
Fotogalerie:
Vaše názory:
Vítejte na stránkách Pochodu Finanční Stráže RČS 2018

Název pochodu: Pochod finanční stráže RČS II. ročník

Příspěvek na organizaci: 550,- Kč


Termín pochodu: 6. 7. 2018
od 8.00 hodin

Trasa pochodu: cca 17 km a 26 km


Start a cíl pochodu: Areál SOU Dolní Lipka

Pochod je věnován jejím zaměstnancům, kteří sloužili na území první republiky a převážně v předválečných letech strážili její hranice s puškou v ruce samostatně a později v řadách jednotek Stráže obrany státu. Pořadatelem pochodu je Východočeský spolek celních veteránů v Horní Lipce pod záštitou Pardubického kraje.

 

 

Vážení účastníci 2. ročníku Pochodu Finanční stráže Republiky Československé,

  jménem Východočeského klubu celních veteránů, který je pořadatelem této akce, bych Vám touto cestou chtěl poděkovat za účast na pochodu a bezvadnou spolupráci při jeho průběhu. Snažili jsme se Vám vytvořit co nejlepší podmínky během pobytu na Králicku a věříme, že se nám to, až na drobné výjimky, podařilo. Na základě pozitivních ohlasů od většiny účastníků jsme se rozhodli, že uspořádáme v příštím roce 3. ročník, který by se měl konat v sobotu 6. července.

  Poděkování patří našim kamarádům z Pochodnického spolku, bez jejichž podpory a spolupráce při organizaci pochodu, bychom nebyli schopni akci uspořádat. Děkujeme rovněž hejtmanovi Pardubického kraje JUDr Martinovi Netolickému, Ph.D., za převzetí záštity nad pochodem.

 Přejeme Vám příjemné prožití letních dnů a hodně sil do účasti na dalších pochodech. Pokud budete mít zájem získat více informací o činnosti našeho klubu, můžete je najít na našich webových stránkách www.vkcv.estranky.cz

 

Ladislav Brůha, emeritní celní rada

místopředseda VKCV