Pochod finanční stráže RČS
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Mapy:
Fotogalerie:
Vaše názory:
Vítejte na stránkách Pochodu Finanční Stráže RČS 2020

Název pochodu: Pochod finanční stráže RČS IV. ročník

Příspěvek na organizaci: 550,- Kč


Termín pochodu: 20. 6. 2020
od 8.00 hodin

Trasa pochodu: cca 12, 17 km a 27 km


Start a cíl pochodu: Areál SOU Dolní Lipka

Organizátoři předpokládají, že pochod se uskuteční v původně plánovaném termínu 20.6.2020. Případné  rozhodnutí o změně termínu pochodu  oznámíme podle aktuální situace k 31.5.2020. S ohledem na potřebu zajistit ubytování,stravování,parkovací plochy připadají v úvahu jako náhradní termíny 4.7. , 15.8. a 17.10. 2020. Zatím neuvažujeme o úplném zrušení pochodu. Přejeme všem pevné zdraví.

Pochod je věnován jejím zaměstnancům, kteří sloužili na území první republiky a převážně v předválečných letech strážili její hranice s puškou v ruce samostatně a později v řadách jednotek Stráže obrany státu. Pořadatelem pochodu je Východočeský spolek celních veteránů v Horní Lipce pod záštitou Pardubického kraje.

Vážení příznivci Pochodu Finanční stráže RČS,

nejprve bychom Vám chtěli popřát úspěšný rok 2020, zejména hodně zdraví, spokojenosti, nezbytnou dávku štěstí a svižný krok.

A nyní už několik úvodních informací k  připravovanému 4.ročníku Pochodu Finanční stráže, který se tentokrát uskuteční v sobotu 20.6.2020. Při volbě termínu jsme zohlednili připomínky účastníků, že původní červencový termín zasahuje do začátku dovolených.

Na pracovní schůzce zástupců Východočeského klubu celních veteránů a Pochodnického spolku došlo k dohodě o trasách pochodu, z nichž delší měří cca 27 km, kratší cca 17 km. Bude připravena ještě jedna varianta kratší trasy, kterou bude možno absolvovat i s kočárkem a měla by měřit cca 12 km. Volbu kratší trasy bude možno provést přímo v místě startu pochodu. Podrobnosti najdete pod odkazem mapy na stránkách PS. Rovněž byl odsouhlasen vzor stužek a medailí.

 

Ubytování účastníků bude zajištěno od pátku 19.6. od 16.00 hodin do neděle 21.6. do 9.00 hodin v místě startu ve SOU v Dolní Lipce. Cena za 1 nocleh je 350,- Kč , kapacita je 40 lůžek. V případě vyčerpání kapacity, máme rezervované ubytování v bývalém objektu celní správy v Prostřední Lipce pro dalších 35 osob. Případné požadavky na delší dobu ubytování je třeba individuálně projednat, kontakt l.bruha@centrum.cz nebo 603598891.

Pro příznivce bezplatného ubytování ve vlastních stanech, bude připravena travnatá plocha a budou moci využít sociální zázemí v objektech SOU.

Ve stejném časovém rozsahu jako ubytování, bude zajištěno také stravování a občerstvení. Konkrétní nabídku jídel a nápojů, včetně orientačního ceníku, zveřejníme v některém z dalších příspěvků.

Na pátek 19.6. opět připravujeme oblíbený seznamovací večer s hudebním doprovodem celnické kapely KONTRABAND.

Každý účastník pochodu dostane i při letošním ročníku bezplatně igelitovou tašku s logem pochodu.

Namísto tradiční sklenice připravili pořadatelé pro letošní ročník džbánek 0,3 l s logem pochodu, který je možno objednat při registraci. Cena za 1 kus je 45,- Kč.

                                   Za radu Východočeského klubu celních veteránů

                                   Ladislav Brůha, místopředseda