Úvodní informace k 6. Pochodu Finanční stráže 

    Vážení příznivci turistických pochodů, Východočeský klub celních veteránů, ve spolupráci s Pochodnickým spolkem Lanškroun, pro Vás připravují  6.  Pochod Finanční stráže, který plánujeme  na

sobotu    18. 6. 2022.

   Na letošní ročník  jsme připravili také některé změny. Měníme místo startu a cíle pochodu, které budou v areálu bývalého Oddělení Finanční stráže v Prostřední Lipce č.p. 16, kde má Východočeský klub celních veteránů své sídlo. Většina účastníků našeho pochodu tento areál zná, byl v něm při každém z dosavadních ročníků  jeden z kontrolních bodů.

   Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na organizaci, jsme navýšili základní účastnický poplatek na 600,- Kč. V rámci tohoto poplatku obdrží každý účastník medaili se stužkou, dekret o absolvování pochodu, balíček s občerstvením v igelitové tašce s logem pochodu a po příchodu do cíle teplé jídlo.

   Další změnou jsou nové trasy pochodu, kratší v délce cca 15 km a druhá v délce cca 32 km. Obě trasy jsou situovány v okolí masivu Králického Sněžníku a jejich část je vedena po území Polska. Aktuálně řešíme umístění a počet kontrolních bodů, definitivní rozhodnutí bude známo po jednání s příslušnými polskými orgány. Předpokládáme, že jeden z kontrolních bodů bude umístěn turistickém hraničním přechodu Jodlów – Horní Morava, kde připravíme pro účastníky také občerstvovací stanici. Po definitivním schválení, budou obě trasy bezodkladně vyvěšeny na webových stránkách našeho klubu www.vkcv.estranky.cz a Pochodnického spolku.

  Pro zájemce bude v areálu Prostřední Lipka zajištěno od pátku do neděle také ubytování, cena za jeden nocleh je 280,- Kč. K dispozici je 25 lůžek, která budou obsazována postupně podle došlých přihlášek.  Pro příznivce stanování  vyčleníme v areálu prostor, cena za 1 stan je 50,- Kč s tím, že zahrnuje i možnost využití sprch v suterénu hlavní budovy. Požadavky na ubytování uveďte do přihlašovacího formuláře. Pokud počet zájemců o ubytování přesáhne výše uvedenou kapacitu, budeme jednat o možnosti ubytování ve SOUO Dolní Lipka, aktuální cena za 1 nocleh je 350,- Kč, nebo v některém penzionu na Horní Lipce. Případné dotazy k ubytování a stravování zasílejte na l.bruha@centrum.cz

   Stravování a občerstvení, bude  zajištěno v areálu  od pátku 17.6.  od 16.00 hodin do neděle 19.6. do 9.00 hodin. Konkrétní nabídku zveřejníme před zahájením pochodu.

  Pokud k dopravě do místa startu zvolíte motorový dopravní prostředek, je třeba tuto skutečnost uvést do přihlašovacích údajů, abychom včas zajistili dostatečný počet parkovacích míst.

   Platby ze zahraničí zasílejte na účet číslo 2501131948/2010, zřízený pro tento účel u FIO Banky.

   Na páteční večer se budeme snažit opět připravit posezení u táboráku s hudebním doprovodem. Pro účastníky pochodu bude, stejně jako v předchozích ročnících, připraven pod altánem a přístřešky dostatečný počet míst k sezení.

   Zájemci si mohou při registraci také objednat novou upomínkovou sklenici s logem pochodu v ceně 50,- Kč, vzor sklenice umístíme na webové stránky ihned po ukončení jednání mezi VKCV a firmou SAHM Zálší.

   O dalších aktualitách k letošnímu pochodu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách organizátorů. Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na viděnou.

                                          Za  Východočeský klub celních veteránů

                                          Ladislav Brůha, místopředseda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *