Nezařazené

Informace k 8. Pochodu Finanční stráže ze dne 3.2.2024

    Všichni účastníci, kteří si zatím rezervovali ubytování v místě startu pochodu na Prostřední Lipce č. p. 16, mají ubytování zajištěno. Momentálně zůstávají 2 volná místa pro ubytování mužů na vícelůžkových pokojích, definitivní cena za 1 nocleh 320,- Kč. Pokud by se některá lůžka uvolnila, okamžitě zveřejníme informaci na webových stránkách.

  Pro kolegy  z CÚ Žilina(p.Páleník), jsme rezervovali ubytování  od 13.6. na 3 noci  v chalupě Belle Cottage, vzdálené cca 500 m od místa pochodu. Aktuální cena za 1 nocleh  320,- Kč.

  Pro kolegy z FS Bratislava(p. Juríček), jsme závazně zarezervovali od 14.6. na 2 noci 14 lůžek v Penzionu Terezka, aktuální cena za 1 nocleh 580,- Kč.

    Pro případné další zájemce jsme provedli rezervaci ubytování v Penzionu Kováčová na Horní Lipce, vzdáleném 1,4 km od místa startu, kde jsou k dispozici 1 x 5 lůžkový pokoj a 1 x 4 lůžkový pokoj. Cena za nocleh 290,-Kč. Požadavky je třeba uplatnit do 10.4.2024.

    Dále můžeme, v případě zájmu, zprostředkovat následující ubytování:

  Internát Středního odborného učiliště v Dolní Lipce cca 7 km od místa startu, cena za 1 nocleh 450,- Kč; k dispozici je 2 x dvoulůžkový pokoj, 2 x třílůžkový pokoj a 1 x čtyřlůžkový pokoj a je možné ubytování i na 1 noc. V tomto případě budeme přijímat žádosti o rezervace do 31. 5. 2023.

  Další je nabídka ubytování v apartmánu na Horní  Lipce, vzdáleném  1,2 km od místa startu, k dispozici je apartmán 1 x 3 lůžkový a 1 x 4 – lůžkový pokoj, cena při plné obsazenosti a ubytování na 2 noci je 500,- Kč za 1 nocleh, při ubytování na 3 noci 400,- Kč za 1 nocleh. V tomto případě bychom soustřeďovali požadavky do naplnění ubytovací kapacity, nejdéle však do 31. 3. 2024 a následně bychom provedli rezervaci s tím, že je požadována záloha ve výši 50 %.

    Pokud si někdo zajistí ubytování sám, může využít od 13.6. do 16.6. nabídky celodenního občerstvení a stravování v místě startu pochodu.

    V pátek 23.2.2024 proběhne jednání zástupců Východočeského klubu celních veteránů a Pochodnického spolku, na kterém budou definitivně odsouhlaseny trasy pochodu, kontrolní body a další organizační záležitosti.

  Přikládáme vzor džbánku s logem pochodu, cena za 1 kus 60,- Kč, bylo objednáno 100 kusů. Džbánky budou ve volném prodeji v místě startu pochodu. Případné požadavky na rezervaci zasílejte na níže uvedené kontakty.

  Požadavky či dotazy  na ubytování, stanování, stravování atd. zasílejte na l.bruha@centrum.cz nebo volejte na 603598891.

8. ročník Pochodu Finanční stráže – informace

Vážení příznivci turistických pochodů,

Východočeský klub celních veteránů,

ve spolupráci s Pochodnickým spolkem Lanškroun,

 pro Vás připravili

 8. ročník  Pochodu Finanční stráže,

 který se uskuteční v pátek  14.6.  a v  sobotu  15. 6. 2024.

Na 8. ročník  opět plánujeme  noční trasu v pátek 14.6. a v sobotu 15.6. pak dvě  denní trasy. Místo startu a cíle pochodu bude, stejně jako v roce 2023 v areálu bývalého Oddělení Finanční stráže v Prostřední Lipce č.p. 16, kde má Východočeský klub celních veteránů své sídlo.  Noční trasa je připravována v délce 33 km a denní trasy pak v délkách 12 a 35 km.  Na kontrolních bodech bude, na základě kladných ohlasů z minulých ročníků, opět možnost zakoupit teplé i studené občerstvení a jídlo. Trasy pochodu budou v prvním čtvrtletí vyvěšeny na webových stránkách Východočeského klubu celních veteránů a Pochodnického spolku.

Základní účastnický poplatek jsme ponechali ve výši 700,- Kč. V rámci tohoto poplatku obdrží každý účastník medaili se stužkou, dekret o absolvování pochodu, balíček s občerstvením v igelitové tašce s logem pochodu a po příchodu do cíle teplé jídlo. Účastníci, kteří nebudou mít zájem o medaili, uhradí stejně jako při minulém ročníku částku 350,- Kč.

Pro zájemce bude v areálu startu pochodu v Prostřední Lipce zajištěno také ubytování, cena za 1 nocleh je zatím stanovena na 320,- Kč, ale může být navýšena, pokud dojde ze strany provozovatele k navýšení poplatků za energie, odvoz odpadu, praní prádla atd. K dispozici je 35 lůžek, která budou obsazována postupně podle došlých přihlášek s tím, že přednost mají požadavky na více nocí. Pro příznivce stanování  vyčleníme v areálu prostor, cena za 1 stan je 60,- Kč s tím, že zahrnuje i možnost využití sprch v suterénu hlavní budovy. Pokud počet zájemců o ubytování přesáhne výše uvedenou kapacitu, budeme, v případě zájmu, jednat o možnosti ubytování ve SOUO Dolní Lipka, kde je možné ubytování i na 1 noc, aktuální cena za 1 nocleh je 450,- Kč. Další možností je zajistit ubytování v některém z přilehlých penzionů na Horní Lipce s tím, že ubytování je možné minimálně na 2 noci.

Požadavky na ubytování nebudou součástí registrace a je třeba je zasílat přímo na l.bruha@centrum.cz , případně projednat telefonicky na 603598891,stejně jako žádosti o informace, vztahující se k ubytování a stravování.

Stravování, občerstvení a ubytování bude  zajištěno v areálu  startu pochodu od čtvrtka 13.6.  od 13.00 hodin do neděle 16.6. do 10.00 hodin. Konkrétní nabídku jídel a občerstvení zveřejníme  nejpozději týden zahájením pochodu.

  Pokud k dopravě do místa startu zvolíte motorový dopravní prostředek, je třeba tuto skutečnost uvést do přihlašovacích údajů, abychom včas zajistili dostatečný počet parkovacích míst.

   Platby ze zahraničí zasílejte na účet číslo 2501131948/2010, zřízený pro tento účel u FIO Banky.

   Na páteční nebo sobotní večer se budeme snažit opět připravit posezení s hudebním doprovodem. Pro účastníky pochodu bude, stejně jako v předchozích ročnících, připraven pod altánem a přístřešky dostatečný počet míst k sezení.

   Pokud jde o upomínkové sklenice s logem pochodu, Východočeský klub celních veteránů vede aktuálně jednání s výrobcem o  druhu sklenice a  ceně.  V případě, že dojde  dohodě a závazné objednávce, zveřejníme vzor sklenice na webových stránkách organizátorů včetně ceny, za kterou bude ve volném prodeji v místě startu pochodu. Zájemci o rezervaci sklenice se mohou hlásit na l.bruha@centrum.cz

   O dalších aktualitách k letošnímu pochodu Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách Východočeského klubu celních veteránů www.vkcv.estranky.cz a Pochodnického spolku www.pochodnickyspolek.cz

   Přejeme Vám klidné a spokojené prožití závěru letošního roku, do roku 2024 pak především pevné zdraví. 

Těšíme se na viděnou  při startu 8. Pochodu Finanční stráže RČS.

Platby ze zahraničí

Vzhledem k opakujícím se dotazům na způsob úhrady poplatků, spojených s častí na Pochodu Finanční stráže v případech, že platba je prováděna ze zahraničí, uvádíme potřebný postup. Platba, odpovídající protihodnotě poplatků, musí být provedena výhradně v Euro a pouze na účet číslo  2501131948/2010, zřízený pro tento účel u FIO Banky. Přepočet na české koruny je prováděn podle kurzu pro nákup, platného v příslušný den. Pokud je tento postup dodržen, je transakce osvobozena od poplatků, jinak si banky účtují vysoké poplatky za zprostředkování transakce